[Płatności w PLN poniżej]

🇬🇧

Pay conference fee

Please select the conference you want to pay for, click on the PAYMENT button and you will be redirected to Polskie e-płatności page, where you can finish your payment request.

If you make a payment on behalf of the participant, please put the participant's name in section "your details". Another acceptable format is "your name and surname (participant's name and surname)". Thank you for cooperation.

8th Polish Conference “Graphene and other 2D materials”

web page: Graphene2D
contact e-mail: graphene2d@faj.org.pl
documents: http://faj.org.pl/dokumenty

Graphene2D - Regular fee

Fee for regular participants

275 EUR

Go to payment
Graphene2D - Students fee

Fee for Student participants

115 EUR

Go to payment

Summer school "eChem"

documents: http://faj.org.pl/dokumenty

eChem - Regular fee

Fee for regular participants

110 EUR

Go to payment

🇵🇱

Dokonaj opłaty konferencyjnej

Wybierz konferencję, którą chcesz opłacić i kliknij na przycisk ZAPŁAĆ. Zostaniesz przekierowany na stronę Polskich ePłatności, gdzie będzie możliwe dokończenie procesu płatności.

Jeżeli dokonujesz płatności w imieniu uczestnika, proszę w sekcji "twoje dane" wpisać dane uczestnika konferencji, ewnetualnie dane w formacie "twoje imię i nazwisko (imię i nazwisko uczestnika)". Pozwoli nam to na szybszą identyfikację płatności. Z góry dziękujemy za stosowanie się do tej zasady.

8. Polska Konferencja “Graphene and other 2D materials”

www: Graphene2D
e-mail: graphene2d@faj.org.pl
dokumenty: http://faj.org.pl/dokumenty

Graphene2D - opłata standardowa

Opłata standardowa dla uczestników

1200 PLN

Przejdź do płatności
Graphene2D - opłata studencka

Opłata dla Studentów

500 PLN

Przejdź do płatności

Szkoła letnia "eChem"

dokumenty: http://faj.org.pl/dokumenty

eChem - opłata za uczestnictwo

Opłata za uczestnictwo w szkole letniej "eChem"

500 PLN

Przejdź do płatności