[Płatności w PLN poniżej]

🇬🇧

Pay conference fee

Please select the conference you want to pay for, click on the PAYMENT button and you will be redirected to Polskie e-płatności page, where you can finish your payment request.

If you make a payment on behalf of the participant, please put the participant's name in section "your details". Another acceptable format is "your name and surname (participant's name and surname)". Thank you for cooperation.

54. Symposium on Mathematical Physics

web page: SMP54
contact e-mail: smp@fizyka.umk.pl
documents: http://faj.org.pl/dokumenty

SMP54 - Regular fee

Fee for regular participants

350 EUR

Go to payment
SMP54 - Reduced fee

Fee for OSID and ROMP board

250 EUR

Go to payment
SMP54 - Accompanying persons

Fee for accompanying persons

150 EUR

Go to payment

🇵🇱

Dokonaj opłaty konferencyjnej

Wybierz konferencję, którą chcesz opłacić i kliknij na przycisk ZAPŁAĆ. Zostaniesz przekierowany na stronę Polskich ePłatności, gdzie będzie możliwe dokończenie procesu płatności.

Jeżeli dokonujesz płatności w imieniu uczestnika, proszę w sekcji "twoje dane" wpisać dane uczestnika konferencji, ewnetualnie dane w formacie "twoje imię i nazwisko (imię i nazwisko uczestnika)". Pozwoli nam to na szybszą identyfikację płatności. Z góry dziękujemy za stosowanie się do tej zasady.

54th Sympozjum Fizyki Matematycznej

WWW: SMP54
adres kontaktowy: smp@fizyka.umk.pl
dokumenty: http://faj.org.pl/dokumenty

SMP54 - opłata standardowa

Standardowa opłata konferencyjna

1650 PLN

Przejdź do płatności
SMP54 - opłata zredukowana

Opłata dla członków OSID i ROMP

1200 PLN

Przejdź do płatności
SMP54 - osoba towarzysząca

Opłata za osobę towarzyszącą

700 PLN

Przejdź do płatności